Propagační materiály

Turistické informace o městě a okolí jsou v elektronické podobě k dispozici níže, tištěné je celoročně dostanete v malém množství (cca 5 ks), vyjma Pexesa a materiál Od kořenů ke korunám v Turistickém informačním středisku Vimperk (nám. Svobody 42).

Vycházkové okruhy

Vycházkové okruhy

Vimperk v proměnách času

Vimperk v proměnách času

Poznáváme Vimpersko a Šumavu

Vimpersko 2018

Vimperské náměstí

Vimperské náměstí

Kreslená mapa památek

Propagační materiály - Kreslená mapa památek

Pexeso

Propagační materiály - Pexeso

Ubytování ve Vimperku a okolí

Propagační materiály - Ubytování ve Vimperku a okolí

Pár dní ve Vimperku a okolí

Propagační materiály - Pár dní ve Vimperku a okolí

Stopy v památkách Vimperka

Propagační materiály - Vycházkové okruhy

Užij si Vimperk a okolí

Propagační materiály -Užij si Vimperk a okolí

Od kořenů ke korunám

Propagační materiály - Od kořenů ke korunám

Už jste viděli ...

Propagační materiály - Už jste viděli

Boubín

Propagační materiály - Boubín

Rozhlédni se po Šumavě

Propagační materiály -Rozhlédni se po Šumavě

Šumavská nej

Propagační materiály - Šumavská nej

Jeden den nestačí

Jeden den nestačí

Už jste viděli ..

Jeden den nestačí

 

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město