Ustanovení Rady seniorů

Rada města Vimperka, na návrh pana starosty, ustanovila na svém zasedání dne 26. 3. 2008 Radu seniorů a projednala náplň její činnosti. Rada seniorů je poradním orgánem vedení města Vimperka.

Rada seniorů města Vimperka má 11 členů, které jmenovala Rada města Vimperka na základě návrhů seniorských organizací. Bude se scházet podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Rada seniorů bude spolupracovat s Radou města Vimperka, se Zastupitelstvem města Vimperka, s jednotlivými komisemi, výbory a příslušnými odbory městského úřadu. Rada seniorů se bude zabývat v rámci své činnosti všemi problémy a řešením závažných otázek, které se týkají života ve Vimperku.

Dne 10. dubna 2008 proběhlo ustavující jednání Rady seniorů v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vimperku. Na tomto jednání byli členové Rady seniorů seznámeni panem starostou Mgr. Pavlem Dvořákem se způsobem spolupráce s vedením města. Pan starosta dále představil členům Rady seniorů bytovou koncepci, strategii rozvoje města a další akce, které vedení města připravuje. Pan starosta požádal členy Rady seniorů o jejich názory či náměty, protože zpětná vazba je pro vedení města velice důležitá.

Členové: František Bízek, Karel Krejčí, Jan Machovec, Marie Maierová, Karel Reichart, František Schwamberger a Dušan Žampach.

Kontakty

Ing. Jana Schererová - vedoucí odboru vnitřních věcí

Jana.Schererova@mesto.vimperk.cz

388 402 215, 724 176 544

Zápisy z jednání

Zápis z ustanovujícího jednání Rady seniorů [PDF 25 kB]


Aktuality

21.9.2019

Festival NaturVision 2019 je minulostí

V pátek 20. září byl galavečerem zakončen již 18. ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, který se konal od 17. do 20. září ve vimperském Městském kulturním středisku.

16.9.2019

Zápis do 11. ročníku Vimperské akademie seniorů

V říjnu zahajuje město Vimperk již jedenáctý ročník vzdělávacího cyklu pro seniory s názvem Vimperská akademie seniorů.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město